Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Návrh spočíval z vytvorenia oceľovej konštrukcie podľa zvolených rozmerov. Konštrukcia je umiestnená vo vnútri haly, slúži na efektívnejšie uloženie materiálu. Navrhnutá konštrukcia je v antracitovej farbe. Prístup na vrchnú plošinu je cez príslušné schodisko.