Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Vizualizácia kúpeľne rodinného domu. Investor prišiel s požiadavkou navrhnúť priestor s jeho zvolenými katalógovými obkladmi. Návrh spočíval v rozmiestnení zariaďovacích predmetov kúpeľne a návrhom rozloženia niekoľkých typov obkladačiek jednej série. Ide o bledé odtiene, keďže priestor je veľmi úsporný.