Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Vizualizácia kuchynského priestoru. Pri tomto projekte sme vychádzali s požiadavky klienta, ktorý si na internete našiel fotky ako si predstavuje svoju kuchyňu. Po nameraní priestoru sme zrealizovali 3D model a následne doladili s investorom farebné riešenie.